WHAT IS NATURALLY STRUCTURED WATER?

Image
Life is water dancing to the tune of solids Gerald Pollack

HVAD ER NATURLIGT STRUKTURERET VAND?

Vand kan være struktureret eller ustruktureret
Struktureret vand er mere energi fyldt og tilfører levende væsner og planter mere energi

Ustruktureret vand har derimod mindre energi og er derfor energikrævende ved indtagelse. Mennesket består af ca. 70% vand /99% vandmolekyle

Det er derfor vigtigt at det vand, vi indtager, er struktureret og mere energifyldt. Det brugsvand vi får i dag er desværre ustruktureret og derfor mindre energiholdigt

VAND I NATURLIGE OMGIVELSER

Vand er fra naturens side oftest struktureret. I vandets frie løb inaturen kan vi iagttage, at vandet i snoninger og bugtninger, danner vortex hvirvler. I vandløb bevæger vand sig i lag med forskellige hastigheder. Netop vandets frie løb, det vil sige vand i bevægelse, i berøring med luft, i hvirvler og spiraler er helt centrale elementer for vandets strukturelle kvalitet.

Ved fotografering af vand under indfrysning (Foretaget af Dr. Masaru Emoto) kan det påvises, hvilken struktur vandet har under forskellige forhold. Vand fra en bæk i uberørt natur har eksempelvis en høj koncentration af harmoniske sekskantede (hexagonale) vandmolekyler, altså struktureret vand med et højere energiniveau. Dette naturlige vand ville være ideelt som brugsvand, men det er ikke muligt at få tilgang til det vand uden energitab.

Image

INDUSTRIALISERINGEN HAR INDFLYDELSE PÅ VANDETS ENERGINIVEAU

Image

Det brugsvand, vi får i dag, kommer ikke fra naturlige kilder og vandløb. Det bliver som oftest pumpet op fra undergrunden og derefter transporteret under tryk over store afstande i lige rør frem til os forbrugere. Undervejs bruger vandet en del af sin oplagrede energi når det udsættes for unaturlige forhold, herunder kemi, tryk, rør og unaturlige fremføringsveje.

Vandet er blevet så energisvagt, at det ikke kan opretholde sin naturlige struktur, og er dermed ikke er i stand til at virke energiberigende. Så det er menneskets indgriben i naturens og vandets kredsløb, der svækker vandets energiniveau. Populært sagt kan man sige at vand kan blive drænet for energi, lige som vi, når vi bliver udsat for vilkår, som er stik imod vores natur.

ER DET INDUSTRIALISEREDE VAND SÅ USUNDT?

Vores brugsvand er som sådan ikke usundt når vi kigger på indholdet. Det er som oftest rent og smager godt, men det er energiforladt hvilket skyldes de unaturlige forhold som vandet bliver udsat for.

KAN MAN GENDANNE DET HØJE ENERGINIVEAU I VAND?
Vand har en evne til at gendanne sin naturlige struktur, hvis det bliver påvirket på den rette måde. Derved gendannes den naturlige struktur, og vandet bliver atter mere energifyldt.

Det energipotentiale, der er i vand, er det Addit Nature har forfinet og optimeret.

Image

VIDENSKAB & LAB-TEST

BEVIS FOR HØJERE TIRI-temperatur og DFA (Detrended Fluctuation Analysis), Statistisk Signifikans og Markante Resultater for TIRI-temperatur og DFA
> se test resultaterne her

"If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration."

Benny Johansson

Image

LINKS TIL FOLK, DER TÆNKER SOM OS

Image

WATER MEMORY (Documentary of 2014)

Nobel Prize laureate profesor Luc Montagnier

The French researcher and noble prize winner Luc Montagnier (b. 1932) has shown that Benveniste was right. He received his Nobel Prize for the discovery of the HIV virus. Now he has documented that viruses leave a signature in the water they come into contact with. Se filmen her

  • Structured water

  • What is it and why is it better than plain water
  • Sanaqua 500 glass bottle

  • Better performance and fluid balance. For training and everyday use

Structured water

What is it and why is it better than plain water Read more

Sanaqua 500 glass bottle

Better performance and fluid balance. For training and everyday use Buy here

What is naturally structured water

Water in natural surroundings

Industrialization has an influence on the water's energy level

Can you restore the high energy level in water?

Water has an ability to restore its natural structure, if the water is affected in this right way, then the natural hexagonal structure is restored and the water becomes more energetic again. The energy potential in water is what Addit Water has refined and optimized

Addit Water and sportsmen

Addit Water and the family

Addit Water and health

LINKS TIL FOLK DER TÆNKER SOM OS

GERRARD POLACK
THE TED TALK ABOUT THE FOURTH PHASE OF WATER
VIKTOR SCHAUBERGER
COMPREHEND AND COPY NATURE
PROF. LUC MONTAGNIER
WATER MEMORY
MAE-WAN HO
SUPERCONDUCTING AND SUPERFLUID QUANTUM COHERENT WATER IN NANOSPACES