Struktureret vand

Hvad er naturligt struktureret vand

Vand kan være struktureret eller ustruktureret. Struktureret vand er mere energi fyldt og tilfører levende væsner og planter mere energi.

Ustruktureret vand har derimod mindre energi og er derfor energikrævende ved indtagelse. Mennesket består af ca. 70% vand (og er 99% vandmolekyle).

Det er derfor vigtigt at det vand, vi indtager, er struktureret og mere energifyldt. Det brugsvand vi får i dag er desværre ustruktureret og derfor mindre energiholdigt.

 

Vand i naturlige omgivelser

Vand er fra naturens side oftest struktureret. I vandets frie løb i naturen kan vi iagttage, at vandet i snoninger og bugtninger, danner vortex hvirvler. I vandløb bevæger vand sig i lag med forskellige hastigheder. Netop vandets frie løb, det vil sige vand i bevægelse, i berøring med luft, i hvirvler og spiraler er helt centrale elementer for vandets strukturelle kvalitet.

Ved fotografering af vand under indfrysning (Foretaget af Dr. Masaru Emoto) kan det påvises, hvilken struktur vandet har under forskellige forhold. Vand fra en bæk i uberørt natur har eksempelvis en høj koncentration af harmoniske sekskantede (hexagonale) vandmolekyler, altså struktureret vand med et højere energiniveau. Dette naturlige vand ville være ideelt som brugsvand, men det er ikke muligt at få tilgang til det vand uden energitab.

 

Industrialiseringen har indflydelse på vandets energiniveau

Det brugsvand, vi får i dag, kommer ikke fra naturlige kilder og vandløb. Det bliver som oftest pumpet op fra undergrunden og derefter transporteret under tryk over store afstande i lige rør frem til os forbrugere. Undervejs bruger vandet en del af   sin oplagrede energi når det udsættes for de uharmoniserede og unaturlige forhold, herunder kemi, tryk, rør og unaturlige fremføringsveje.

Vandet er blevet så energisvagt, at det end ikke kan opretholde sin naturlige struktur, og er dermed ikke er i stand til at virke energiberigende. Så det er menneskets indgriben i naturens og vandets kredsløb, der svækker vandets energiniveau. Populært sagt kan man sige at vand kan blive drænet for energi, lige som vi, når vi bliver udsat for vilkår, som er stik imod vores natur.

Er det industrialiserede vand så usundt?

Vores brugsvand er som sådan ikke usundt når vi kigger på indholdet. Det er som oftest rent og smager godt, men det er energiforladt hvilket skyldes de unaturlige forhold som vandet bliver udsat for. 

Kan man gendanne det høje energiniveau i vand? 

Vand har en evne til at gendanne sin naturlige struktur, hvis det bliver påvirket på den rette måde. Derved gendannes den naturlige struktur, og vandet bliver atter mere energifyldt. Det energipotentiale, der er i vand, er det AdditWater har forfinet og optimeret.